Stats

 results 1 - 1 of about 1 for Tereza Janečková: V kurníku se jakoby neuklízí. (0.349 seconds) 

Tereza Janečková: V kurníku se jakoby neuklízí


———————————————————————————————————————

Věci se kupují a následně kupí a zároveň se i bezezbytku zužitkovávají. Kurník a výběh má jasně definovaný systém, zahradu ovládá duch sběrných nádob, lavorků, košů, krabic a igelitových tašek.

Big lavorek No1 /Food waste

Hledání čerstvých vajíček / print Anna Vedralová

https://life.ihned.cz/atelier/c1-65909480-okrasna-francouzska-slepice-jako-designovy-motiv-tvurkyne-sperku-tereza-janeckova-miri-na-designblok-a-predstavi-mestsky-kurnik

Jednoduše přečtené tiskoviny nepatří do koše, ale do krabičky kuřátkám jako podestýlka. Skořápky od vajec se vrátí zpět slepicím a odložený svetr může posloužit pejskovi jako pelech.

Vlevo nahoře, vpravo lot artprojekt / print Kateřina Malá

A podobně je to s jídlem. Co nesní člověk, dostanou psi, co nesní psi dostanou kočky,
po kočkách slepice a po slepicích vše zmizí po náletu vrabců.

Vlevo nahoře, vpravo lot artprojekt / print Kateřina Malá

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

Dvůr má v sobě rovněž jakýsi přesah v tom smyslu, že v něm lidé
jaksi zanikají. Je to dvůr demokratický, lidé a předměty v něm mají jakoby stejnou důležitost a roli. Věci jsou zde pro člověka, ale zároveň je zde člověk pro věci.

V kurníku se jakoby neuklízí a to pravděpodobně s vědomím, že si v sobě stejně člověk nikdy nemůže uklidit, jestliže se nechce vnímat jako kancelář.

Teprve tam, kde nám něco přerůstá, můžeme přesáhnout sebe samotné.
Děkuji za pozornost a přeji vám příjemnou prohlídku dvora:)

Postprodukce textu Osama Okamury k projektu Vlevo nahoře, vpravo dole: Janečkovi 2005

———————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————

TEXT Z KATALOGU PROJEKTU Vlevo nahoře, vpravo dole: Janečkovi 2005

Žijeme uprostřed chaosu obrazů, které zpětně reflektujeme prostřednictvím obrazů chaosu. Zároveň je však stále zjevnější (ať už díky současným matematicko-fyzikálním teoriím či jejich filosofickým implikacím), že disharmony není jednoduše zmatek.

Byt Janečkových ovšem nepředstavuje pouze komplexní dynamický systém, ale i spleť osobních příběhů. Pokud bychom tento prostor chápali pouze jako disharmony přemísťovaných a ukládaných věcí, unikne nám podstata lidského systému, či lépe řečeno, množství významů, které byt jako systém obsahuje a které jsou vytvářeny a vnímány jeho obyvateli.

Tyto osobní příběhy vepsané do struktury uspořádání věcí sice nejsou patrné na první pohled,
ale rozhodně stojí za subjektivní archeologický průzkum.

ZUZANA ŠTEFKOVÁ, teoretička umění, kurátorka Artwall gallery

http://www.artwallgallery.cz/cs/content/Tereza%20Janečková%2C%20Pavl%C3%ADna%20M%C3%ADčová%20-%20Jitrnice%20jakou%20svět%20neviděl.%20Nyn%C3%AD%20ve%203D%21

https://www.youtube.com/watch?v=JLuGWEMgR8Mt=1150s

JANEČKOVI 1989 / Director František Beneš 1989 / Archiv rodiny Janečkových

———————————————————————————————————————

Chaos v potravinovém i lidském systému…
Jak tráví volný čas a noci designér, umělec a chovatel?
Hledáním Food wastingu pro slepice:)

Jak nakrmit slepice vykoupené z velkochovu,
které s mamkou vykupujeme?
Hledáním Food wastingu pro slepice:)

Jak získat přebytečné potraviny, které společnost vyhodí?
Hledáním Food wastingu pro slepice:)

Koho to zajímá? Všechny hladové slepice!

———————————————————————————————————————

Zbytky patří slepicím

A podobně je to s jídlem.
Co nesní člověk, dostanou psi, co nesní psi dostanou kočky,
po kočkách slepice a po slepicích vše zmizí po náletu vrabců.
A kam patří dobře najezená slepice?
Na výstavu. Ale líbí se i kunám:(


———————————————————————————————————————

https://www.youtube.com/watch?v=DJ2piByBvMUfeature=youtu.be
SLEPICE / Artprojekt pro Audiovisual / Sylva Poláková / Kino Světozor 31. 1. 2012 /

https://www.youtube.com/watch?v=L0vUr6bcpHQ
CHOVATELÉ DUBEČ 2017 / Artprojekt / video /

———————————————————————————————————————

photo Anna Vedralová
photo Anna Vedralová
photo Anna Vedralová
photo Anna Vedralová———————————————————————————————————————

Article source: http://blog.aktualne.cz/blogy/tereza-janeckova.php?itemid=30374

Tags:


Leave a Comment